Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2012 г. и 2012 година

Публикувано на: 06.03.2013 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП възлиза на 21 085 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 780 млн., като на човек от населението се падат 1 478 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и запазване на равнището спрямо третото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение
Статистическа област