Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през май 2024 година

Публикувано на: 10.07.2024 - 11:00

През май 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.1% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 2.6%, при сградното строителство - с 0.6%, и при строителството на съоръжения - с 0.1%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 4.5% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 10.7%, и при строителството на съоръжения - с 3.5%. При продукцията от сградно строителство не се наблюдава изменение.

Прессъобщение
Статистическа област