Премини към основното съдържание

Международна конференция за измерване на новите форми на заетост

Публикувано на: 05.07.2024 - 17:00

На 4 и 5 юли, 2024 г. в гр. Брюксел се проведе Международна конференция за измерване на новите форми на заетост, съвместно организирана от Евростат и МОТ. В събитието от страна на България участие взе заместник-председателят на НСИ Диана Янчева.

По време на двудневната конференция представители на националните статистически институти от Европа и света, работодателски организации и организации на работниците и служителите, академичните среди и потребителите имаха възможността да дискутират множество въпроси относно бъдещото развитие на официалната статистика във връзка с бързия напредък на цифровата и иновативна икономика в областта на пазара на труда. Сред разглежданите теми са нарастващата дигитализация на работната среда, развиващите се дигитални платформи на заетост, използването на изкуствен интелект и произтичащите от него последици, променящите се работни отношения и други.

Участниците в конференцията обсъдиха и теми, свързани с разработването на нови хармонизирани, с новата действителност, международни статистически стандарти за работа през дигитални платформи, използването на нови инструменти за събиране на данни и нови форми за измерване на качеството и сравнимостта на данните за заетостта.

Международната конференция е и форум за обсъждане на ключови въпроси в областта на трудовата статистика, както и за обмяна на опит в измерването на заетостта на национално и международно ниво.