Премини към основното съдържание

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2023 година

Публикувано на: 05.07.2024 - 11:00

През 2023 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, а средната цена на арендата - 62 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 12.5%, а на платената рента намалява с 1.6%.

За 2023 година спрямо предходната година е налице повишение в цената на сделките с ниви в Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район, и намаление в Южен централен район. Спрямо 2022 година се наблюдава повишение в средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северозападен и Югозападен район, намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район. Средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северен централен район не се променя.

Прессъобщение
Статистическа област