Премини към основното съдържание

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2012 - 2023 година

Публикувано на: 04.07.2024 - 11:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и на английски език) електронна публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2012 - 2023 година“.

Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за периода 2012 - 2023 г. и по тримесечия на 2023 година. Използвана е информацията от месечното наблюдение на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от средните потребителски цени, които се публикуват всеки месец от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки - средно на 100 домакинства. Включени са и данни за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията в нея.

Публикуваната в изданието информация представлява интерес за широк кръг потребители - органи на държавното управление, обществени организации, студенти и други.