Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.06.2024 - 11:00

През  периода януари - март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 11.7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 12 909.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 6.7% и е на стойност 13 908.0 млн. лева.

През март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 9.9% спрямо март 2023 г. и е на стойност 4 572.7 млн. лв., а вносът намалява с 14.4% и е на стойност 4 695.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с март 2023 г. е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (12.6%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45.8%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (78.7%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (19.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област