Премини към основното съдържание

Баланс на територията на Република България към 31.12.2023 година

Публикувано на: 07.06.2024 - 11:00

Към 31 декември 2023 г. територията на Република България е 110 996.76 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии - 54.5%, и горските територии - 33.3% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 279.4 кв. км, или 4.8% от територията на страната. Средната гъстота на населението в страната е 58.1 души на квадратен километър.

Националният статистически институт публикува информация за баланса на територията на Република България към 31 декември 2023 г. на базата на пространствени данни от кадастралната карта на страната. Резултатите са достъпни по териториални единици за статистически цели (NUTS) и административно-териториални единици. В допълнение е представена и информация за гъстотата на населението на територията на Република България.

Прессъобщение