Премини към основното съдържание

Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката към 31.12.2023 година

Публикувано на: 28.05.2024 - 11:00

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа на България към 31.12.2023 г. е 19 968 км., което е с 26 км повече в сравнение с 2022 година.

Пътищата с асфалтова настилка и пътищата без настилка се увеличават, съответно с 19 и 14 км., а с трошено-каменна и баластрена настилка намаляват със 7 километра спрямо предходната година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Републиканска пътна мрежа“.