Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 година

Публикувано на: 15.05.2024 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. се понижава с 20.5% спрямо същото тримесечие на 2023 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 27.3% и на индекса на продукцията от животновъдството с 2.1%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 8.3%, като в растениевъдството те се понижават с 11.7%, а в животновъдството се увеличават с 1.0%.

В растениевъдството, през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г., най-висок спад отбелязват цените на зърнените култури - с 30.0%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2023 г., като намалението на цените на зърнените култури е с 13.5%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г. цените на живите животни нарастват с 3.9%, а на продуктите от животновъдството намаляват  със 7.8%.  Спрямо 2023 г. намаление бележат цените на живите животни - с 0.8%, докато цените на продуктите се повишават - с 2.8%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. е по-нисък с 6.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.3% спрямо 2023 година.

Най-голямо намаление спрямо съответното тримесечие на 2023 г. отбелязват цените на: минералните торове - с 32.2%  и на фуражите - с 8.1%.

Спрямо предходната година най-голямо е намалението при цените на: минералните торове - с 17.8%, електроенергията - с 0.6%, и на фуражите - с 5.9%.

Прессъобщение
Статистическа област