Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 13.05.2024 - 11:00

През  периода януари - февруари 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 12.6% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 8 343.6 млн. лв., а вносът се увеличава с 0.5% и е на стойност 9 467.4 млн. лева.

През февруари 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.8% спрямо февруари 2023 г. и е на стойност 4 249.1 млн. лв., а вносът се увеличава с 1.3% и е на стойност 4 910.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с февруари 2023 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27.8%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (48.0%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (114.9%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (13.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област