Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през март 2024 година

Публикувано на: 10.05.2024 - 11:00

През март 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.3% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 0.8%, и при сградното строителство - с 0.7%. При строителството на съоръжения се наблюдава намаление - с 1.0%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 3.7% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - със 7.9%, и при строителството на съоръжения - с 5.0%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.4%.

Прессъобщение
Статистическа област