Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през март 2024 година

Публикувано на: 10.05.2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство  се понижава с 1.0% през март 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%, в преработващата промишленост - с 1.2%, а увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 1.2%.

Спрямо март 2023 г. е регистрирано намаление със 7.6% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 21.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.1% и при преработващата промишленост - с 5.9%.

Прессъобщение