Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2024 година

Публикувано на: 29.04.2024 - 11:00

През февруари 2024 г. спрямо януари 2024 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 25.0%, и дизелово гориво - с 2.5%. Намалява производството на: твърди горива - с 36.5%, електрическа енергия - с 14.4%, и автомобилен бензин - с 4.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: автомобилен бензин - с 20.7%, и дизелово гориво - с 6.6%. Намалява производството на: твърди горива - с 64.5%, и електрическа енергия - с 22.6%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През февруари 2024 г. спрямо януари 2024 г. при доставките на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намаляват доставките на: твърди горива - с 36.5%, електрическа енергия - с 20.0%, природен газ - с 16.2%, дизелово гориво - с 13.5%, пропан-бутанови смеси - със 7.7%, и автомобилен бензин - с 3.8%.

Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на автомобилния бензин - с 28.2%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 60.2%, пропан-бутанови смеси - с 18.2%, дизелово гориво - с 10.1%, електрическа енергия - с 6.7%, и природен газ - с 3.5%.

Статистическа област