Премини към основното съдържание

Нефинансови сметки на сектор „Държавно управление“, четвърто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 22.04.2024 - 15:15

През четвъртото тримесечие на 2023 г. са отчетени приходи на сектор “Държавно управление” в размер на 20 835,12 млн. лв. и разходи 22 035,07 млн. лв.

Данните на сектор “Държавно управление” се разработват като се използват отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма, предоставяни от Министерство на финансите, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в сектора.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.