Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1942 - 1945 година

Публикувано на: 15.04.2024 - 17:15

През 1947 излиза от печат Статистическият годишник с данни за периода 1942 - 1945 година. Изданието е сборен том поради затрудненията, породени от Втората световна война. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани данни за международен преглед по страни.

Статистическият годишник се състои от 490 страници и е на български и френски език.