Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.04.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 4 465.0 млн. лв., a вносът намалява с 13.2% и е на стойност 5 886.5 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (12.9%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (7.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (47.6%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (6.2%) . Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (27.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 12 808.8 млн. лв. през периода януари - февруари 2024 г., което е с 11.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 15 097.0 млн. лв. и намалява с 6.8%.

Прессъобщение
Статистическа област