Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през февруари 2024 година

Публикувано на: 10.04.2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство през февруари 2024 г. остава на равнището на предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 9.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%, а увеличение в преработващата промишленост - с 2.9%.

Спрямо февруари 2023 г. е регистрирано намаление с 8.3% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 20.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.7% и при преработващата промишленост - с 3.3%.

Прессъобщение