Премини към основното съдържание

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, февруари 2024 година

Публикувано на: 02.04.2024 - 11:00

През месец февруари 2024 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 3 206.73 млн. лв. и разходи - 2 969.53 млн. лв., а за подсектор „Социално осигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 698.56 млн. лв., а разходите са 2 604.75 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социално осигурителни фондове“ на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.