Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, януари 2024 година

Публикувано на: 01.04.2024 - 11:00

През януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 33.3%, и автомобилен бензин - с 6.6%. Намалява производството на: твърди горива - с 27.4%, дизелово гориво - с 14.5%, и електрическа енергия - с 1.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нарастване на производството не е регистрирано при нито един от продуктите. Намалява производството на: твърди горива - с 48.8%, пропан-бутанови смеси - с 42.9%, дизелово гориво - с 25.8%, електрическа енергия - с 16.1%, и автомобилен бензин - с 11.5%. Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 36.8%, електрическа енергия - с 9.2%, дизелово гориво - с 8.4%, и природен газ - с 1.7%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 27.7%, и пропан-бутанови смеси - с 11.4%.

Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на: природен газ - с 14.2%,  електрическа енергия - с 10.3%, и пропан-бутанови смеси - с 5.4%. Наблюдава се значително нарастване на доставките на автомобилния бензин, дължащо се на намалени доставки през януари 2023 г., като понастоящем достигат до обичайните си равнища. Намаляват доставките на: твърди горива - с 44.1%, и дизелово гориво - с 6.8%.

Статистическа област