Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2023 година

Публикувано на: 15.03.2024 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през 2023 година:

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.9%, като в сравнение с 2022 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 70.7%.

- Коефициентът на безработица е 4.3%, или с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с 2022 година.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие чрез лично интервю се анкетират около 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област