Премини към основното съдържание

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни за 2022 година

Публикувано на: 29.02.2024 - 11:00

Националният статистически институт публикува окончателни данни за 2022 година за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6 млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Персоналът, зает с НИРД, е 27 090 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.8% повече в сравнение с 2021 година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)“.