Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 23.02.2024 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2.9% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е регистрирано увеличение с 3.9%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0.8% под равнището на същото тримесечие на 2022 година. При оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е отчетен ръст с 13.8%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област