Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 09.02.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.9% в сравнение с 2022 г. и е в размер на 31 385.5 млн. лв., a вносът намалява с 19.7% и е на стойност 38 766.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (28.5%) и „Храни и живи животни“ (22.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.6%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.6%) и „Храни и живи животни“ (9.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (50.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 86 562.7 млн. лв. през 2023 г., което е с 6.8% по-малко в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 96 870.7 млн. лв. и намалява с 10.2%.

Прессъобщение
Статистическа област