Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2023 година

Публикувано на: 29.01.2024 - 11:00

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нараства производството на електрическа енергия - с 11.6%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 42.9%, автомобилен бензин - с 10.7%, твърди горива - с 10.6%, и дизелово гориво - със 7.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нарастване на производството не е регистрирано при нито един от продуктите. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 50.0%, твърди горива - с 43.3%, електрическа енергия - с 25.8%, дизелово гориво - с 15.9%, и автомобилен бензин - с 6.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нарастват доставките на: природен газ - с 36.1%, електрическа енергия - с 18.7%, автомобилен бензин - с 6.5%, и дизелово гориво - с 3.9%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 18.6%, и твърди горива - с 4.6%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 28.9%, природен газ - със 17.1%, дизелово гориво - с 16.1%, и електрическа енергия - с 3.0%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 37.6%, и пропан-бутанови смеси - с 14.6%.

Статистическа област