Премини към основното съдържание

26 януари - Международен ден на чистата енергия

Публикувано на: 26.01.2024 - 07:00

Твърдите биогорива са най-големият възобновяем енергиен източник в България с дял от 56.7%, следвани от водната енергия - 11.7% от чистата енергия, произвеждана в страната през 2022 г.

Делът на соларната и фотоволтаичната енергия е 6.4%, а само 1.1% са източниците на слънчева топлинна енергия.