Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2023 година

Публикувано на: 29.12.2023 - 11:00

През октомври 2023 г. спрямо септември 2023 г. нараства производството на: твърди горива - с 41.3%, автомобилен бензин - с 12.7%, и дизелово гориво - със 7.7%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 12.5%, и електрическа енергия - с 11.5%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нарастване на производството не е регистрирано при нито един от продуктите. Намалява производството на: твърди горива - с 30.7%, дизелово гориво - с 15.2%, електрическа енергия - с 12.9%, пропан-бутанови смеси - с 12.5%, и автомобилен бензин - с 8.6%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2023 г. спрямо септември 2023 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 40.3%, природен газ - с 6.7%, дизелово гориво - с 5.0%, и електрическа енергия - с 5.0%. Намаляват доставките на: автомобилен бензин - с 11.5%, и пропан-бутанови смеси - с 2.3%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 34.5%, автомобилен бензин - с 9.5%, и дизелово гориво - с 5.0%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 27.7%, пропан-бутанови смеси - с 6.5%, и електрическа енергия - с 2.7%.

Статистическа област