Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - октомври 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.12.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 1.5% в сравнение с периода януари - октомври 2022 г. и е в размер на 26 280.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 21.0% и е на стойност 32 181.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - октомври 2022 г. е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (22.2%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (22.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.7%) и „Храни и живи животни“ (14.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 73 001.3 млн. лв. през периода януари - октомври 2023 г., което е с 6.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 80 440.5 млн. лв. и намалява с 10.5%.

Прессъобщение
Статистическа област