Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през октомври 2023 година

Публикувано на: 08.12.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство нараства с 2.6% през октомври 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 9.7%, в преработващата промишленост - с 1.6%, а понижение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.2%.

Спрямо октомври 2022 г. е регистрирано намаление с 5.4% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, в преработващата промишленост - с 5.5%, и в добивната промишленост - с 1.5%.

Прессъобщение