Премини към основното съдържание

Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2023 година

Публикувано на: 08.12.2023 - 11:00

През 2023 г. 96.3% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет. С фиксирана интернет връзка разполагат 89.2% от предприятията, като при 46.6% максималната скорост за сваляне на данни е по-висока от 100 Mbps.

Относителният дял на заетите лица в предприятията, които разполагат с достъп до интернет, е 39.7%. Най-много заети лица използват интернет в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (92.2%), а най-малко - в сектор „Преработваща промишленост“ (25.5%).

През 2023 г. 38.0% от фирмите използват различни видове социални медии, а 20.9% публикуват платени реклами в интернет.

През 2023 г. 17.5% от предприятията използват платени компютърни услуги в облак, като основни потребители на облачни услуги са големите фирми с повече от 250 заети лица (52.2%), както и предприятията от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 59.0%.

Прессъобщение
Статистическа област