Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2023 година

Публикувано на: 29.11.2023 - 11:00

През септември 2023 г. спрямо август 2023 г. нараства производството на твърди горива - с 6.3%. Намалява производството на: автомобилен бензин - с 12.3%, дизелово гориво - с 10.0%, и електрическа енергия - с 3.7%. Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 50.0%. Намалява производството на: твърди горива - с 51.7%, електрическа енергия - с 15.1%, и дизелово гориво - с 6.5%. Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През септември 2023 г. спрямо август 2023 г. нарастват доставките на: природен газ - със 7.2%, и твърди горива - с 5.8%. Намаляват доставките на: автомобилен бензин - с 34.2%, дизелово гориво - с 15.5%, електрическа енергия - с 11.4%, и пропан-бутанови смеси - с 4.3%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 28.8%, дизелово гориво - с 9.0%, и пропан-бутанови смеси - с 4.8%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 49.6%, и електрическа енергия - с 1.3%. Доставките на автомобилен бензин остават без изменение.

Статистическа област