Премини към основното съдържание

Цени и индекси на цените в горското стопанство за трето тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 17.11.2023 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство  се повишава с 14.5% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходната година.

Промяната е в резултат на повишението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни - с 4.8%, и от широколистни - с 22.3%.

Увеличение с 12.3% се наблюдава и при цените на необработения дървен материал спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.