Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през септември 2023 година

Публикувано на: 10.11.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство се понижава с 2.7% през септември 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.2%, в преработващата промишленост - с 3.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%.

Спрямо септември 2022 г. е регистриран спад с 11.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 31.8%, в добивната промишленост - със 17.2%, и при преработващата промишленост - със 7.7%.

Прессъобщение