Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ посети Португалия като член на междуправителствена делегация

Публикувано на: 30.10.2023 - 12:50

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов беше член на делегация, ръководена от министъра на труда и социалната политика – Иванка Шалапатова, която беше на работно посещение в Португалия в периода 25 – 28 октомври 2023 г.  Целта на посещението беше запознаване с добрите практики по прилагането на Европейската гаранция за детето. Делегацията включваше народни представители, експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Националната мрежа за децата, НСОРБ, Агенцията за социално подпомагане, ДАЗД, УНИЦЕФ, националния координатор за ЕГД и др.

По време на работните срещи беше представен португалският опит по прилагането на механизмите за координация и мониторинг на изпълнението на Националния план, мерките за осигуряване на подходящо жилищно настаняване на деца и семейства от уязвими групи, вариантите за осигуряване на здравословно хранене, включително в училищата. Специално внимание в разговорите беше обърнато на децата в неравностойно положение, както и на системата за картографиране на деца в риск.

Доц. Атанасов проведе извънреден разговор, който не беше включен в програмата, с Жозе Луис Албакърки, генерален директор „Стратегии и планиране“ към Министерството на труда, солидарността и социалната сигурност на Португалия, за събирането на данни за децата, интегрирането им в информационни системи и използването им за целите на Европейската детска гаранция.

Чрез събирането, обработването и предоставянето на данни от сферите на здравеопазването, образованието, социалните услуги, жилищното настаняване и др., НСИ е важна част от националните институции, които си партнират в дейностите по изпълнение на българския  План за действие за създаване на Европейска гаранция за детето (2030). Той бе приет с Решение на Министерски съвет през ноември 2022 година и в съответствие с целите и направленията на Гаранцията обединява широк спектър от мерки на национално, регионално и местно ниво в обхвата на различните секторни политики – образование, здравеопазване, социални услуги, жилищно настаняване и други. Планът обхваща водещите мерки и интервенции до 2030 г. за намаляване на бедността сред децата в България и насърчаване на тяхното социално включване.