Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2023 година

Публикувано на: 30.10.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 1.6% през септември 2023 г. спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 1.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 2.0% през септември спрямо август 2023 година. Повишение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 24.3% през септември 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.7%, и в добивната промишленост - с 4.5%. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 32.0% в сравнение със септември 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.3%, и в добивната промишленост - с 3.3%, докато в преработващата се наблюдава увеличение - с 0.5%.

Прессъобщение