Премини към основното съдържание

20 октомври - Европейски ден на статистиката

Публикувано на: 20.10.2023 - 07:59

На 20 октомври се отбелязва Деня на европейската статистика. Той е иницииран през 2016 година от Европейския статистически консултативен комитет и се подкрепя от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.

Осмият Европейски ден на статистиката ще се проведе под мотото „Статистика за по-добро развитие в един бързо променящ се свят“ . С това събитие европейската статистическа общност цели да повиши осведомеността на европейските граждани относно значението, стойността и силата на официалната статистика.

Повече от 65 години статистическите служби на държавите членки, работят заедно с Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, в Европейската статистическа система, а България е достоен партньор в европейското статистическо семейство.

Честит Ден на европейската статистика!