Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2023 година

Публикувано на: 29.09.2023 - 11:00

През юли 2023 г. спрямо юни 2023 г. нараства производството на: твърди горива - със 71.4%, автомобилен бензин - с 26.1%, електрическа енергия - с 13.2%, и дизелово гориво - с 10.1%. Намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 25.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 4.3%. Намалява производството на: твърди горива - с 50.7%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, електрическа енергия - с 20.2%, и дизелово гориво - с 9.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През юли 2023 г. спрямо юни 2023 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 95.5%, автомобилен бензин - с 53.3%, пропан-бутанови смеси - с 52.9%, природен газ - с 23.4%, дизелово гориво - с 16.7%, и електрическа енергия - с 15.5%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 91.7%, пропан-бутанови смеси - с 33.3%, дизелово гориво - с 26.8%, и електрическа енергия - с 1.6%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 44.3%, и природен газ - с 5.3%.

Статистическа област