Премини към основното съдържание

Националният статистически съвет направи преглед по препоръките от Партньорската проверка на Евростат преди годишния мониторинг

Публикувано на: 14.09.2023 - 16:38

Основна тема на проведеното на 14 септември заседание на Националния статистически съвет (НСС) беше изпълнението от органите на статистиката на препоръките от Партньорската проверка, проведена през 2022 г. и предстоящия годишен мониторинг по дейности. „НСИ прави преглед за напредъка на всички органи на статистиката, въпреки че проверката обхващаше само три от тях. Целта е всички органи на статистиката да вървят заедно“ – отбеляза председателят на НСИ доц. Атанасов и допълни, че НСИ ще подпомага колегите от другите институции.

Според правилника за дейността на НСС, в началото Съветът избра за свой председател доц. Екатерина Тошева. Тя беше досегашен секретар и заема ръководната функция на мястото на проф. Стоян Цветков, който се оттегли по лични причини. За нов член беше избрана проф. д-р Силвия Трифонова от Катедра „Финанси“ на УНСС.

Срещата продължи с информация за приемането от Министерски съвет на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 г. и Националната статистическа програма за 2023 година.

Председателят на НСИ предложи следващото заседание на Съвета да бъде в края на ноември, когато ще може да бъдат разгледани и приети Отчет 2023 г. и Националната статистическа програма за 2024 г., чиято подготовка вече започна.

Доц. Атанасов информира присъстващите, че Министерски съвет е приел Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, като са конкретизирани функциите на НСИ за публикуването и регулярната актуализация на стойностите на одобрените показатели.

Директорът на дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ в НСИ Антоанета Илкова направи презентация за метаданните и отчитане на качеството на статистическата информация.

В края на заседанието доц. Атанасов подчерта важността на разпространението на статистическите данни. „Може много неща да правим, но е важно да ги показваме на обществото“ – отбеляза той и отправи покана към членовете на НСС да присъстват на официалното откриване на изложба на тема „Да преобразим нашия свят. Цели за устойчиво развитие 2023 г.“ в Галерия на открито „Градинката пред Кристал“. Експозицията ще бъде на разположение на софиянци и гости на столицата от 2 до 16 октомври.