Премини към основното съдържание

Министерски съвет прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 г. и Националната статистическа програма за 2023 година

Публикувано на: 08.09.2023 - 11:04

На свое заседание на 7 септември 2023 г. Министерски съвет прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 г. и Националната статистическа програма за 2023 година.

Основните теми, засегнати в отчета на НСИ, са провеждането на партньорска проверка в рамките на Европейската статистическа система, координацията на дейностите на Работната група по обмен на статистически данни и икономическа информация към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и обявяването на резултатите от 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Акцент в приетия отчет е поставен върху нови изследвания, методологии и данни, публикувани за първи път като „Изследване на насилието, основано на пол“, допълнителния модул за социалното включване и условията на живот към наблюдението на домакинските бюджети, използването на административни регистри за получаване на данни за детските градини и училищата, както и за индекси на цени на жилищата и показатели за продажби на жилища.

През 2022 г. Националният статистически институт успешно проведе 273 статистически изследвания, а органите на статистиката - 55.

Националната статистическа програма за 2023 г. включва план за провеждане на статистическите изследвания от Националния статистически институт и органите на статистиката.

По-важните нови изследвания и европейски проекти на НСИ през 2023 г. са:

- Ревизиране на данните за населението към 31.12 и прогнози за населението;

- Профилиране на многонационални групи предприятия с национално значение;

- Координация и докладване на статистически данни за оценяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;

- Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023);

- Подобряване на хармонизирания индекс на потребителските цени;

- Провеждане на Европейска олимпиада по статистика за ученици 2022/2023 г. в България и международен конкурс за статистически плакат.

През настоящата година ще приключи обработката на данни от „Изследване на бюджета на времето“, включено в програмата на Преброяване 2021. То ще даде много важна информация за разпределението на времето и начина на живот на българите.

Средствата за изпълнение на Националната статистическа програма през 2023 г. се разпределят по бюджетите на НСИ и органите на статистиката, които ще извършват планираните дейности.