Премини към основното съдържание

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 23.08.2023 - 11:00

Данните от допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети показват, че през второто тримесечие на 2023 г. доходът на 78.0% от домакинствата е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Затруднения при покриване на ежедневните разходи имат 70.6% от анкетираните, но те намаляват с 6.2 процентни пункта спрямо предходното тримесечие. Близо 1/4 от хората ограничават потреблението си на енергия.

Анкетата се провежда по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024, 6-годишен модул - Достъп до услуги - Пилотно събиране на годишни данни за 2023“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101122129 - 2022-BG-ILC-SILC. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата. Анкетирани бяха 5 512 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 050 домакинства.

Резултатите от допълнителната анкета могат да бъдат разгледани в прессъобщенията към рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

Прессъобщение