Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - май 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.08.2023 - 11:00

През периода януари - май износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.6% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 23 702.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 4.3% и достига 24 496.8 млн. лева. През май 2023 г. износът за ЕС намалява с 16.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 741.9 млн. лв., а вносът спада с 2.3% и е на стойност 4 963.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (67.2%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (24.2%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област