Премини към основното съдържание

Членство в международни научни организации

Международен статистически институт

НСИ е институционален член на Международния статистически институт.

Основан през 1885 г., Международният статистически институт е нестопанска, неправителствена организация с индивидуални и институционални членове от над 150 държави. Основната му цел е да насърчи разбирането, развитието и добрите практики на статистиката в световен мащаб чрез осигуряване на насърчаваща среда за развитие на статистическите знания, споделяне на най-добри практики и съвременни разработки, и чрез създаване на възможности за сътрудничество.

Сайт: https://www.isi-web.org/

 

Международна асоциация за официална статистика

НСИ е институционален член на Международната асоциация за официална статистика.

Основана през 1985 г. като специализирана секция на Международния статистически институт, Международната асоциация за официална статистика има за цел да насърчава разбирането и развитието на официалната статистика и свързаните с нея теми, както и развитието на ефективни и ефикасни официални статистически услуги чрез международни контакти между лица и организации, включително потребители на официална статистика, както и изследователски институти.