Премини към основното съдържание

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е международна организация с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчната политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др. В ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия.

ОИСР е един от най-големите и надеждни източници в света на сравними статистически, икономически и социални данни. Организацията следи тенденциите, събира данни, анализира и прогнозира икономическото развитие и изследва развиващите се модели в широк спектър от области на обществената политика като селско стопанство, сътрудничество за развитие, образование, заетост, макроикономика, данъчно облагане, търговия, наука, технологии, промишленост и иновации и околна среда. Използвайки тези данни, ОИСР предоставя анализи и препоръчва политики с цел подобряване на живота на хората.

През септември 2018 г., след обстоен преглед за съответствие, България се присъедини към единствения правен инструмент на ОИСР, свързан със статистиката – Препоръката за добри статистически практики на Съвета на ОИСР.

От юни 2019 г. Националният статистически институт е асоцииран член на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката към ОИСР и неговите официални органи и има равни права в процеса на вземане на решения с държавите-членки.

На 25 януари 2022 г. бе прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване към Организацията с България и останалите страни кандидатки. На 10 юни 2022 г. страната официално получи своята Пътна карта за присъединяване към Организацията.

Сайт на Дирекция „Статистика и данни“ на ОИСР: https://www.oecd.org/sdd/