Премини към основното съдържание

Енергийни баланси на възобновяеми горива и отпадъци - раздел "Доставки на енергия"


ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ГОРИВА И ОТПАДЪЦИ - РАЗДЕЛ "ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЯ" ЗА 2022 ГОДИНА
(предварителни данни)
  Връзки Геотермална енергия Слънчева топлинна енергия Промишлени отпадъци (невъзобно-
вяеми)
Сметищни отпадъци (възобно-
вяеми)
Сметищни отпадъци (невъзобно-
вяеми)
Твърди биогорива
ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна)
Производство 1 1 532 1 624 4 471 2 222 - 85 884
Внос 2 - - - - - 4 071
Износ 3 - - - - - 3 797
Изменение на запасите 4 - - - - - -197
Доставки в страната 5 = 1 + 2 - 3 + 4 1 532 1 624 4 471 2 222 - 85 961

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
(продължение и край)
  Връзки Дървени въглища Биогазове Биобензин Биокеросин Биодизел Други течни биогорива Топлина от околната среда (термопомпи)
хил. тонове ТДж (нетна) хил. тонове хил. тонове хил. тонове хил. тонове ТДж (нетна)
Производство 1 3 2 180 21 - 267 - 6 443
Внос 2 6 - 11 - 20 - -
Износ 3 1 - - - 107 - -
Изменение на запасите 4 - - 0 - -1 - -
Доставки в страната 5 = 1 + 2 - 3 + 4 8 2 180 31 - 180 - 6 443

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
12.07.2023