Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - май 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.07.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 8.7% в сравнение с периода януари - май 2022 г. и е в размер на 13 380.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 10.6% и е на стойност 16 376.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - май 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (73.1%) и „Храни и живи животни“ (29.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23.9%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (30.6%) и „Храни и живи животни“ (25.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 37 075.7 млн. лв. през периода януари - май 2023 г., което е с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 40 874.8 млн. лв. и намалява с 2.2%.

Прессъобщение
Статистическа област