Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, април 2023 година

Публикувано на: 29.06.2023 - 11:00

През април 2023 г. спрямо март 2023 г. при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: безоловен бензин - с 59.1%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, твърди горива - с 27.1%, електрическа енергия - със 17.3%, и дизелово гориво - със 7.9%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: безоловен бензин - с 67.4%, пропан-бутанови смеси - с 57.1%, природен газ - с 50.0%, твърди горива - с 44.1%, дизелово гориво - с 25.7%, и електрическа енергия - с 25.6%.

През април 2023 г. спрямо март 2023 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 4.7%, и дизелово гориво - с 1.8%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 29.2%, природен газ - с 18.1%, безоловен бензин - с 11.8%, и електрическа енергия - с 11.1%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 32.4%, природен газ - с 5.0%, и електрическа енергия - с 2.7%.  Намаляват доставките на: твърди горива - с 51.1%, дизелово гориво - с 13.0%, и безоловен бензин - с 3.2%.

Статистическа област