Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2023 година

Публикувано на: 30.05.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.3% през април 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение с 1.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 3.2% спрямо март 2023 година. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.0%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 2.2%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 3.5% през април 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.0%, както и в добивната промишленост - с 2.1%, а в преработващата промишленост е регистрирано увеличение - с 3.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.7% в сравнение с април 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.1%, а ръст е отчетен при: преработващата промишленост - с 6.5%, и добивната промишленост - с 1.1%.

Прессъобщение