Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2023 година

Публикувано на: 30.05.2023 - 11:00

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: твърди горива - с 28.8%, дизелово гориво - с 15.9%, електрическа енергия - с 9.9%, безоловен бензин - с 5.2%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, твърди горива - с 44.7%, дизелово гориво - с 34.8%, безоловен бензин - с 32.1%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, и електрическа енергия - с 28.0%.

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. нарастват доставките на природен газ - с 0.4%.   Намаляват доставките на: твърди горива - с 29.7%, дизелово гориво - със 17.6%, безоловен бензин - с 12.8%, електрическата енергия - с 4.5%, пропан-бутанови смеси - с 2.3%.

През март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 34.4%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 50.2%, дизелово гориво - с 37.2%, безоловен бензин - с 35.8%, природен газ - с 26.0%, и електрическа енергия - с 10.6%.

Статистическа област