Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.05.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.5% в сравнение с периода януари - март 2022 г. и е в размер на 8 160.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 1.0% и е на стойност 10 394.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - март 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (78.5%) и „Храни и живи животни“ (51.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.3%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (59.5%) и „Храни и живи животни“ (42.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (26.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 22 836.8 млн. лв. през периода януари - март 2023 г., което е с 8.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 25 355.4 млн. лв. и нараства с 4.2%.

Прессъобщение
Статистическа област