Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през март 2023 година

Публикувано на: 10.05.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през март 2023 г. се понижава с 1.2% в сравнение с февруари 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо предходния месец е отчетен спад при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.8%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

През март 2023 г. е регистрирано намаление с 9.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - с 14.3%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Прессъобщение