Премини към основното съдържание

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2022 година

Публикувано на: 28.04.2023 - 11:00

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 8 626 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява със 181, или с 2.1%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2022 г. малолетни и непълнолетни е 2 677, a снети от отчет в ДПС са 2 513 лица.

Прессъобщение
Статистическа област